MKB

Vonav kan verschillende administratieve werkzaamheden geheel of gedeeltelijk van u overnemen, maar ook ondersteuning bieden.

Een aantal taken die we voor u kunnen uitvoeren:

 • opzetten van uw administratie
 • volledige administratie, waaronder:
  • boeken bank/kas
  • debiteuren/crediteuren
  • aangiftes btw en loonbelasting
 • het maken van een jaarrekening of kwartaalrapportage
Ondersteunende taken:
 • gezamenlijk administratie voeren; Vonav als begeleider en vraagbaak.
 • tussentijdse controles uitvoeren: zijn bijvoorbeeld alle tussenrekeningen op orde?
 • vervanging tijdens zwangerschapsverlof
 • medewerkers opleiden