VvE Beheer

Vonav kan voor een Vereniging van Eigenaars administratieve ondersteuning bieden.

Administratieve werkzaamheden:

 • het incasseren van de maandelijkse servicekosten (door middel van automatische incasso)
 • het signaleren van achterstallige betalingen van de ledenbijdragen
 • het opstarten van een gerechtelijke procedure bij uitblijven betaling (extra gemaakte kosten zijn voor kosten van de debiteur)
 • het verrichten van betalingen (door middel akkoord bestuur)
 • het bijhouden van administratie en de archieven
 • het boeken van financiële mutaties
 • voorbereiden van de financiële gegevens voor de kascontrolecommissie
Financiële werkzaamheden:
 • het opstellen van de jaarrekening
 • het opstellen van de begroting (door middel van een externe aangeleverde MJO)
 • het verstrekken van gegevens aan notaris bij verkoop van appartement
 • Indienen bij verzekeringmaatschappij ontstaande schades